Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Meille LuppaSportissa yksityisyytesi on tärkeä. Huolehdimme yksityisyydensuojastasi sekä hallussamme olevien henkilötietojesi suojaamisesta. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, kuinka me LuppaSportissa keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi palveluitamme tarjotessamme. Olemme sitoutuneet suojaamaan Palveluiden käyttäjien yksityisyyttä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme mm:

 • miten asiakkaidemme henkilötietoja käsitellään.
 • mitä henkilötietoja ja mihin tarkoituksiin asiakkaistamme keräämme
 • asiakkaan oikeuksia koskien keräämiämme henkilötietoja.

Rekisterin ylläpitäjä

 • Koulutettu hieroja & Koirahieroja Sonja Pohjoispää (2396125-0)
  Puh. + 358 44 998 6789
  Sähköposti: luppasport@gmail.com

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tausta

Keräämme Asiakasrekisteriin asiakkaidemme henkilötietoja, jotta palvelut voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Asiakkaiden henkilötietoja käytetään etenkin asiakkuuden hoitoon, yhteydenpitoon ja markkinointiin.

Ajanvarauksissa käytämme Hallinnoija-ajanvarausjärjestelmää, joka on ainoastaan rekisterinpitäjän hallinnassa.

Rekisterin sisältö

Rekisteriin kerätään asiakkaan ajanvarauksen yhteydessä luovuttamat henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen. Asiakkaan ajanvarauksen yhteydessä asiakkaalta pyydetään nettiajanvarauslomakkeen tai muuten tapahtuvan ajanvarauksen yhteydessä seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Varauksen lisätiedot tai erityistoiveet

Lisäksi tallennamme asiakasreksiteriimme seuraavat tiedot

 • Osoite
 • Asiakkaan yleistiedot koskien tarjottavia palveluita
 • Lisätiedot, joilla asiakassuhteen aikana syntyneitä asiakastietoja pyritään hyödyntämään myös jatkossa asiakkaan hyväksi
 • Kuinka monta kertaa asiakas on jättänyt saapumatta paikalle sovittuna ajanvarauksena
 • Asiakkaalle myönnetyt alennukset

Henkilötietojen luovuttaminen

Käsittelemme kaikkia henkilötietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, emmekä myy tai
luovuta niitä kolmansille osapuolille. Voimme luovuttaa asiakastietojamme kulloinkin
voimassa olevan lain tai pakottavan viranomaismääräyksen perusteella.
Yritysjärjestelyiden ja -kauppojen yhteydessä voimme luovuttaa asiakastietomme
ostajalle.

Emme siirrä asiakastietoja pääsääntöisesti EU:n tai ETA-alueen
ulkopuolelle.

Sinulla on koska tahansa oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietosi
sekä mihin niitä on käytetty, muuttaa niitä tai pyytää niiden poistamista.
Toimitamme pyytämäsi tiedot sinulle 3 kuukauden sisällä.

Rekisterin suojaus

Asiakkaidemme henkilötietojen tallennus ja käsittely on järjestetty tietoturvan mukaisella tavalla sekä pyrkien asianmukaisin keinoin estämään asiaton pääsy tietoihin. Yrittäjänä sekä terveydenhuollon ammattilaisena olemme sitoutuneet salassapitovelvoitteeseen sekä asiakastietojen lain mukaisen suojaamiseen.

Tarkastusoikeus

Asiakkaallamme on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan päivittämään vanhentuneita tietoja ja
poistamaan tarpeettomia tietoja rekistereistämme, minkä lisäksi voit pyytää
tietojesi korjaamista tai poistamista. Tarkastu- ja muutospyynöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle.

Muut oikeudet

Pidätämme oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta tarpeen niin vaatiessa

Sitoudumme oma-aloitteisesti tai rekisterin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, puutteellisia, tarpeettomia tai vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annamme asiakkaalle perustellun ilmoituksen, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole voitu hyväksyä. Edellä mainitun lisäksi, asiakkaalla on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.